Joe Dassin backing tracks free download

Loading...
Please, share, if you like:
and join our !
Quality: 128 kbps
Size: 2.2 Mb
Rating: 2265
Week rating: 67
A Toi
02:53
Quality: 128 kbps
Size: 2.6 Mb
Rating: 1334
Week rating: 53
Les Champs-Elysees
Quality: 192 kbps
Size: 2.6 Mb
Rating: 1181
Week rating: 45
Taka-taka
04:04
Quality: 128 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 1119
Week rating: 29
Lete Indien
04:23
Quality: 192 kbps
Size: 4.4 Mb
Rating: 1095
Week rating: 46
Happy Birthday
Quality: 128 kbps
Size: 2.6 Mb
Rating: 998
Week rating: 34
Te Si Tu NExista Pas
03:24
Quality: 128 kbps
Size: 3.0 Mb
Rating: 958
Week rating: 35
Salut
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 915
Week rating: 21
Guantanamera
Quality: 128 kbps
Size: 2.4 Mb
Rating: 903
Week rating: 14
Aux Champs - Elysees
03:07
Quality: 128 kbps
Size: 5.3 Mb
Rating: 872
Week rating: 65
Les champs-elysees
Quality: 128 kbps
Size: 3.4 Mb
Rating: 797
Week rating: 37
Et Si Tu N' Existais Pas
Size: 2.7 Mb
Rating: 761
Week rating: 18
Et Si Tu NExistais Pas (Remix)
Quality: 128 kbps
Size: 3.8 Mb
Rating: 723
Week rating: 19
L'ete Indien
Quality: 192 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 689
Week rating: 24
A toi
05:33
Quality: 128 kbps
Size: 3.6 Mb
Rating: 678
Week rating: 17
Et si tu n'existais pas
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 669
Week rating: 18
Guantanamera
Quality: 192 kbps
Size: 3.0 Mb
Rating: 644
Week rating: 25
A toi
Quality: 128 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 636
Week rating: 33
Emmanuelle
Quality: 128 kbps
Size: 6.8 Mb
Rating: 632
Week rating: 16
Salut les amoureux
Quality: 128 kbps
Size: 2.4 Mb
Rating: 618
Week rating: 8
Siffler Sur La Colline
Quality: 128 kbps
Size: 4.2 Mb
Rating: 603
Week rating: 12
Emmanuelle
Quality: 128 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 597
Week rating: 20
Et si tu n'existais pas (Åñëè á íå áûëî òåáÿ)
Quality: 128 kbps
Size: 2.6 Mb
Rating: 596
Week rating: 13
Te Si Tu NExistas Pas
03:24
Quality: 320 kbps
Size: 5.7 Mb
Rating: 577
Week rating: 24
Indian Summer (L`ete indien)
Quality: 128 kbps
Size: 3.2 Mb
Rating: 569
Week rating: 8
Nanana
Quality: 128 kbps
Size: 2.0 Mb
Rating: 564
Week rating: 8
Taka-takata
Quality: 128 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 544
Week rating: 14
Et l'amour s'en va
Quality: 128 kbps
Size: 3.0 Mb
Rating: 542
Week rating: 10
Cote Banjo, Cote Violon
Quality: 128 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 513
Week rating: 6
L'Amerique
Quality: 128 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 507
Week rating: 13
Et si tu n'existais pas
Quality: 128 kbps
Size: 2.1 Mb
Rating: 501
Week rating: 8
Bip bip
Quality: 128 kbps
Size: 5.3 Mb
Rating: 481
Week rating: 6
Le Jardin Du Luxembourg
Quality: 320 kbps
Size: 8.0 Mb
Rating: 464
Week rating: 8
Ca va pas changer le monde
Quality: 128 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 460
Week rating: 7
Si tu t'appelles melancolie
Quality: 192 kbps
Size: 3.5 Mb
Rating: 452
Week rating: 10
Il etait une fois nous deux
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 452
Week rating: 13
il etait une fois nous deux
Quality: 192 kbps
Size: 3.2 Mb
Rating: 447
Week rating: 7
Taka Takata (La femme du torero)
Quality: 192 kbps
Size: 4.3 Mb
Rating: 446
Week rating: 10
Les champs-elysees
Quality: 128 kbps
Size: 3.0 Mb
Rating: 445
Week rating: 16
Salut
Quality: 192 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 443
Week rating: 12
Et si tu n'existais pas (remix)
Quality: 128 kbps
Size: 3.3 Mb
Rating: 443
Week rating: 6
Et Si Tu N'existais Pas
Quality: 128 kbps
Size: 3.6 Mb
Rating: 441
Week rating: 6
Et Si Tu N'existais Pas
Quality: 128 kbps
Size: 5.0 Mb
Rating: 438
Week rating: 9
Siffler sur la colline
Quality: 128 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 437
Week rating: 6
Le chemin de papa
Quality: 320 kbps
Size: 8.3 Mb
Rating: 432
Week rating: 6
Le petit pain au chocolat
Quality: 160 kbps
Size: 5.0 Mb
Rating: 431
Week rating: 6
L'été indien
Quality: 320 kbps
Size: 6.7 Mb
Rating: 430
Week rating: 5
Unknown
Quality: 160 kbps
Size: 5.0 Mb
Rating: 424
Week rating: 5
L'été indien
Quality: 128 kbps
Size: 2.2 Mb
Rating: 417
Week rating: 4
Je change un peu de vent
Quality: 192 kbps
Size: 5.5 Mb
Rating: 415
Week rating: 8
Si Tu Penses A Moi

Loading...
Quality: 193 kbps
Size: 3.6 Mb
Rating: 412
Week rating: 14
You Were On My Mind (Ca m'avance quoi)
2:36
Quality: 128 kbps
Size: 3.4 Mb
Rating: 403
Week rating: 10
Taka, Takata
Quality: 192 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 381
Week rating: 7
Il etait une fois
02:56
Quality: 192 kbps
Size: 5.6 Mb
Rating: 378
Week rating: 11
Si Tu Penses A Moi
Quality: 128 kbps
Size: 4.5 Mb
Rating: 377
Week rating: 18
Taka takata
Quality: 128 kbps
Size: 6.5 Mb
Rating: 363
Week rating: 11
Le café des trois colombes
Quality: 128 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 355
Week rating: 10
L'ete indien
Quality: 192 kbps
Size: 5.3 Mb
Rating: 354
Week rating: 11
Et si tu n'existais pas
Quality: 128 kbps
Size: 3.2 Mb
Rating: 354
Week rating: 13
Guantanamera (Remix)
Quality: 192 kbps
Size: 6.5 Mb
Rating: 352
Week rating: 11
Salut
Quality: 128 kbps
Size: 2.6 Mb
Rating: 352
Week rating: 10
A toi
Quality: 128 kbps
Size: 2.4 Mb
Rating: 350
Week rating: 7
Les Daltons
Quality: 128 kbps
Size: 2.3 Mb
Rating: 350
Week rating: 11
Ca m'avance a quoi
Quality: 192 kbps
Size: 4.5 Mb
Rating: 336
Week rating: 15
A toi
Quality: 192 kbps
Size: 10.7 Mb
Rating: 335
Week rating: 8
Salut
Quality: 256 kbps
Size: 6.1 Mb
Rating: 333
Week rating: 9
Taka takata (remix)
Quality: 128 kbps
Size: 7.2 Mb
Rating: 331
Week rating: 6
La vie se Chante la vie se Pleure
Quality: 128 kbps
Size: 4.2 Mb
Rating: 329
Week rating: 9
Le moustique
Quality: 256 kbps
Size: 5.1 Mb
Rating: 328
Week rating: 9
Siffler sur la colline
Quality: 128 kbps
Size: 2.5 Mb
Rating: 324
Week rating: 10
L'ete Indien
Quality: 128 kbps
Size: 2.5 Mb
Rating: 318
Week rating: 11
Siffler sur la colline
Quality: 320 kbps
Size: 7.3 Mb
Rating: 317
Week rating: 13
Emmanuel
Quality: 192 kbps
Size: 4.1 Mb
Rating: 307
Week rating: 14
Les champs-elysees
Quality: 128 kbps
Size: 2.8 Mb
Rating: 306
Week rating: 3
Billy le Bordelais
Quality: 128 kbps
Size: 5.1 Mb
Rating: 306
Week rating: 7
Salut
Quality: 128 kbps
Size: 3.1 Mb
Rating: 305
Week rating: 4
si tu t'appelles melancolie
Quality: 128 kbps
Size: 3.5 Mb
Rating: 301
Week rating: 6
Taka takata spanish (remix)
Quality: 320 kbps
Size: 6.2 Mb
Rating: 301
Week rating: 10
Von Suvenir
Quality: 128 kbps
Size: 4.1 Mb
Rating: 299
Week rating: 6
Si Tu T'appelles Mélancolie
Quality: 128 kbps
Size: 3.2 Mb
Rating: 298
Week rating: 8
L'Ete Indien
Quality: 128 kbps
Size: 6.1 Mb
Rating: 292
Week rating: 13
L'ete indien
Quality: 128 kbps
Size: 3.5 Mb
Rating: 291
Week rating: 10
Taka takata
Quality: 128 kbps
Size: 2.7 Mb
Rating: 288
Week rating: 11
A toi
Quality: 320 kbps
Size: 10.3 Mb
Rating: 286
Week rating: 12
Pot-pourri / medley
Quality: 128 kbps
Size: 5.1 Mb
Rating: 284
Week rating: 9
A toi
Quality: 128 kbps
Size: 6.3 Mb
Rating: 284
Week rating: 10
Le petit pain au chocolat
Quality: 128 kbps
Size: 4.2 Mb
Rating: 283
Week rating: 7
La fleur aux dents
Quality: 128 kbps
Size: 2.3 Mb
Rating: 276
Week rating: 9
Les Daltons
Quality: 128 kbps
Size: 4.2 Mb
Rating: 276
Week rating: 8
Excuse me lady
Quality: 128 kbps
Size: 2.1 Mb
Rating: 275
Week rating: 13
L'ete Indien
Quality: 128 kbps
Size: 6.5 Mb
Rating: 273
Week rating: 6
Le dernier slow
Quality: 128 kbps
Size: 6.0 Mb
Rating: 270
Week rating: 9
L'équipe à jojo
Quality: 128 kbps
Size: 5.3 Mb
Rating: 266
Week rating: 9
Ça va pas changer le monde
Quality: 320 kbps
Size: 8.7 Mb
Rating: 264
Week rating: 12
Ça va pas changer le monde
Quality: 192 kbps
Size: 10.3 Mb
Rating: 263
Week rating: 8
Medley
Quality: 128 kbps
Size: 2.5 Mb
Rating: 262
Week rating: 7
Les champs-elysees
Quality: 128 kbps
Size: 4.5 Mb
Rating: 260
Week rating: 6
L'Amérique
Quality: 128 kbps
Size: 4.7 Mb
Rating: 260
Week rating: 12
Le chemin de papa
Quality: 128 kbps
Size: 7.3 Mb
Rating: 255
Week rating: 11
Les yeux d'Emilie
Quality: 128 kbps
Size: 7.8 Mb
Rating: 255
Week rating: 6
L'été indien
1
2